Kes Perniagaan untuk Pengurusan Aset Digital

Di dunia di mana sebahagian besar (atau semua) fail kita disimpan secara digital di seluruh organisasi, sangat penting kita mempunyai cara untuk jabatan dan individu yang berbeza untuk mengakses fail-fail ini secara teratur. Oleh itu, populariti penyelesaian pengurusan aset digital (DAM), yang membolehkan pengguna memuat naik fail reka bentuk, gambar stok, persembahan, dokumen, dan lain-lain di repositori umum yang dapat diakses oleh pihak dalaman. Tambahan, kehilangan aset digital