Bahaya Kawanan dan Suku

Terdapat beberapa buku yang telah saya baca yang memberi kesan kepada bagaimana perasaan saya mengenai Internet dan pemasaran secara keseluruhan. Salah satu buku itu adalah Mark Earl's Herd: Cara Mengubah Tingkah Laku Massa dengan Memanfaatkan Alam Sejati Kita dan yang lain adalah Suku Godin: Kami Memerlukan Anda untuk Memimpin Kami. Sebilangan besar perbincangan tentang kawanan dan suku sangat positif ... para pemimpin membincangkan (seperti dalam video TED Godin)