Media Sosial dan Persimpangan Pekerja

John Jantsch mengemukakan soalan besar, Adakah anda mempunyai Media Sosial Tidak Bersaing? Pertanyaan lain mungkin, "Bolehkah syarikat menegakkan media sosial tanpa bersaing?" Mahkamah secara tradisional tidak membenarkan sekatan yang diberikan oleh majikan atas hak pekerja mereka untuk mencari dan mencari nafkah. Oleh kerana semakin banyak syarikat terpaksa menggunakan media sosial dan mendorong pekerjanya untuk berpartisipasi, bagaimana kita mengharapkan bekas pekerja tidak melakukannya? Ini adalah teka-teki bagi syarikat, tetapi