nBA Insight: Kepintaran Perniagaan Sosial yang Boleh Dilakukan

newBrandAnalytics menyediakan penyelesaian kecerdasan sosial untuk industri restoran, hospitaliti, kerajaan dan runcit. Mereka menguraikan dan menganalisis jumlah maklum balas media sosial dan menerjemahkannya menjadi wawasan operasi di peringkat tempatan, serantau dan jenama untuk pelanggan mereka. Berikut adalah gambaran umum bagaimana nBA digunakan dalam Industri Restoran: nBA Insight mengumpulkan dan memproses sejumlah besar komen media sosial tidak berstruktur mengenai perniagaan anda di peringkat tempatan, serantau, dan jenama, sehingga anda dapat