Sisipkan: Ciri Penglibatan Aplikasi Mudah Alih Tanpa Cod

Sisipan dirancang supaya kempen aplikasi mudah alih dapat dilaksanakan oleh pemasar tanpa memerlukan pengembangan aplikasi mudah alih. Platform ini mempunyai pelbagai ciri keterlibatan yang dapat disisipkan, dikemas kini dan dikendalikan dengan mudah. Pelbagai ciri dibina untuk pemasar dan pasukan produk untuk memperibadikan perjalanan pengguna, mencetuskan kapan saja, meningkatkan keterlibatan, dan mengukur dan menganalisis prestasi aplikasi. Aplikasi ini asli untuk iOS dan Android. Ciri-ciri itu dipecah