Adakah Iklan Jenama Berfungsi?

Adakah iklan jenama berfungsi? Lab42 bertanya begitu dan mengumpulkan infografik ini dengan hasilnya. Kami memutuskan untuk melihat bagaimana pengguna melihat tuntutan iklan, dan pendapat mereka melukis gambar yang menarik. Hanya 3% yang menggambarkan tuntutan dalam iklan sebagai sangat tepat, dan hanya 21% yang menggambarkan iklan sebagai agak tepat. Kami mengetahui dengan tepat bahagian iklan yang tidak mereka percayai - hampir semuanya menunjuk pada Photoshop sebagai elemen iklan