Smartling: Perkhidmatan Terjemahan, Kerjasama, dan Perisian Automasi Proses

Sekiranya perdagangan didorong oleh kata-kata, perdagangan global didorong oleh terjemahan. Butang, keranjang belanja, dan salinan percintaan. Laman web, e-mel, dan borang mesti diterjemahkan ke dalam bahasa yang berbeza agar jenama menjadi global dan menjangkau khalayak baru. Ini memerlukan pasukan orang mengurus setiap saluran pengedaran dengan teliti untuk kandungan sumber; dan adalah melarang kos bagi pasukan untuk menangani setiap bahasa yang disokong. Masukkan: Smartling, sistem pengurusan terjemahan dan pemberi perkhidmatan penyedia perkhidmatan bahasa