Dari Pemperibadian hingga Kecerdasan Emosi Definisi Tinggi

Orang yang mempunyai kecerdasan emosi (EQ) yang tinggi disukai, menunjukkan prestasi yang kuat dan secara amnya lebih berjaya. Mereka bersikap tegas dan mempunyai kemahiran sosial yang baik: mereka menunjukkan kesedaran tentang perasaan orang lain dan menunjukkan kesedaran ini dalam kata-kata dan tindakan mereka. Mereka dapat menemukan persamaan dengan pelbagai orang dan menjalin hubungan yang melebihi sekadar keramahan dan kemampuan untuk bergaul. Mereka mencapainya dengan memperhatikan dan menganalisis