Laporan Penjejakan Data 2012

Bilakah pengguna bersedia berkongsi data mereka? Berapa banyak data? Sekiranya anda belum menyedarinya, Eropah biasanya menerajui masalah data dan privasi. Undang-undang mereka jauh lebih ketat dan lebih kritikal terhadap metodologi tangkapan data. Amerika Utara cenderung ketinggalan sedikit dan kita mempunyai lebih banyak sikap laissez-faire - sering mengumpulkan terlalu banyak dan melakukan terlalu sedikit dengannya. Kesediaan pengguna untuk berkongsi maklumat