Kompas: Cari Tingkah Laku yang Mendorong Pengekalan Pelanggan

Menurut kajian dari Econsultancy dan Oracle Marketing Cloud, 40% syarikat lebih fokus pada pemerolehan daripada pengekalan. Anggaran yang berlaku adalah bahawa kosnya lima kali lebih banyak untuk menarik pelanggan baru daripada mengekalkan pelanggan semasa. Yang lebih penting lagi, menurut saya, bukan kos memperoleh atau mengekalkan pelanggan, tetapi pendapatan dan keuntungan memanjangkan jangka hayat pelanggan yang benar-benar membantu prestasi syarikat.