Panduan Pemasar Mengenai Harta Intelek (IP)

Pemasaran adalah usaha berterusan. Sama ada anda syarikat korporat atau perniagaan kecil, pemasaran adalah kaedah penting untuk memastikan perniagaan terus berkembang dan membantu mendorong perniagaan menuju kejayaan. Oleh itu, penting untuk menjamin dan menjaga reputasi jenama anda untuk mewujudkan kempen pemasaran yang lancar untuk perniagaan anda. Tetapi sebelum melakukan kampanye pemasaran yang strategis, pemasar harus sepenuhnya menyadari nilainya dan juga