Masalah dengan Web 3.0 Berlaku

Mengkategorikan, menyaring, menandai, mengumpulkan, meminta, mengindeks, menyusun, memformat, menyoroti, membuat rangkaian, mengikuti, mengagregasi, menyukai, tweet, mencari, berkongsi, penanda buku, menggali, tersandung, menyusun, menyatukan, mengesan, mengaitkan ... itu benar-benar menyakitkan. The Evolutions of The Web Web 0: Pada tahun 1989 Tim Berners-Lee dari CERN mencadangkan Internet terbuka. Laman web pertama muncul pada tahun 1991 dengan World Wide Web Project. Web 1.0: Menjelang tahun 1999 terdapat 3 juta laman web dan pengguna menavigasi terutamanya dari mulut ke mulut dan direktori seperti Yahoo! Web