AutoPitch: Automasi E-mel untuk Wakil Pembangunan Jualan

Ada banyak masa di mana wakil jualan mempunyai senarai yang bagus, tetapi usaha yang diperlukan untuk menghantar e-mel satu per satu memerlukan terlalu banyak usaha. AutoPitch disatukan secara langsung dengan e-mel anda, membolehkan templat, dan kemudian melaporkan kembali aktiviti atau interaksi yang berkaitan dengan e-mel tersebut. Anda bahkan boleh menyiapkan kiriman berurutan ke senarai anda. Dengan memasukkan senarai petunjuk utama ke dalam platform e-mel boleh mendapatkan syarikat dalam jumlah yang agak lama