Adakah Halaman Tentang Kami Mengikuti Amalan Terbaik Ini?

Halaman Tentang Kami adalah salah satu halaman yang diperincikan dalam setiap senarai semak laman web. Ini adalah halaman yang lebih kritikal daripada syarikat yang memberikannya penghargaan. Halaman Tentang Kami yang hebat sering dilihat oleh bakal pekerja dan pelanggan untuk mengetahui lebih lanjut mengenai orang di belakang syarikat. Kita sering lupa bahawa bukan hanya ciri dan faedah yang diharapkan oleh prospek - mereka ingin merasa yakin bahawa mereka akan bekerja dengan orang yang mereka percayai