Apakah Halaman Ralat 404? Mengapa Mereka Penting?

Apabila anda membuat permintaan untuk alamat dalam penyemak imbas, serangkaian peristiwa berlaku dalam hitungan mikrodetik: Anda menaip alamat dengan http atau https dan tekan enter. Http bermaksud protokol pemindahan hiperteks dan disalurkan ke pelayan nama domain. Https adalah sambungan selamat di mana host dan penyemak imbas melakukan jabat tangan dan menghantar data yang disulitkan. Pelayan nama domain mencari di mana domain menunjuk

Cara Mengesan Kesalahan 404 Halaman Tidak Ditemui di Google Analitis

Kami mempunyai pelanggan sekarang yang kedudukannya sedikit menurun sejak kebelakangan ini. Ketika kami terus membantu mereka memperbaiki kesalahan yang didokumentasikan di Google Search Console, salah satu masalah yang mencolok adalah kesalahan Halaman 404 Tidak Ditemui. Semasa syarikat memindahkan laman web, berkali-kali mereka meletakkan struktur URL baru dan halaman lama yang dulu tidak ada lagi. Ini adalah masalah BESAR ketika datang ke pengoptimuman mesin pencari. Kuasa anda