Apakah Halaman Ralat 404? Mengapa Mereka Penting?

Apabila anda membuat permintaan untuk alamat dalam penyemak imbas, serangkaian peristiwa berlaku dalam hitungan mikrodetik: Anda menaip alamat dengan http atau https dan tekan enter. Http bermaksud protokol pemindahan hiperteks dan disalurkan ke pelayan nama domain. Https adalah sambungan selamat di mana host dan penyemak imbas melakukan jabat tangan dan menghantar data yang disulitkan. Pelayan nama domain mencari di mana domain menunjuk