Apakah Platform Pengurusan Aset Digital (DAM)?

Pengurusan aset digital (DAM) terdiri daripada tugas pengurusan dan keputusan sekitar pengingesan, anotasi, pengkatalogan, penyimpanan, pengambilan semula dan pengedaran aset digital. Gambar digital, animasi, video dan muzik menunjukkan bidang sasaran pengurusan aset media (subkategori DAM). Apakah Pengurusan Aset Digital? Pengurusan aset digital DAM ialah amalan mentadbir, mengatur dan mengedarkan fail media. Perisian DAM membolehkan jenama membangunkan perpustakaan foto, video, grafik, PDF, templat dan lain-lain