vidREACH: Platform E-mel Video yang Meninjau Semula Prospek

Penjanaan petunjuk adalah tanggungjawab utama pasukan pemasaran. Mereka fokus mencari, menarik dan mengubah audiens sasaran menjadi prospek yang dapat menjadi pelanggan. Adalah penting bagi perniagaan untuk membuat strategi pemasaran yang mendorong generasi peneraju. Sehubungan dengan itu, profesional pemasaran selalu mencari cara baru untuk menonjol, terutama dalam dunia yang sering terlalu jenuh. Sebilangan besar pemasar B2B beralih ke e-mel, melihatnya sebagai pengedaran yang paling berkesan