Cara Menurunkan Kos Pemerolehan Pelanggan Anda untuk ROI Maksimum

Apabila anda baru memulakan perniagaan, menarik pelanggan dengan apa jua cara yang anda boleh, tanpa mengira kos, masa atau tenaga yang terlibat. Walau bagaimanapun, semasa anda belajar dan berkembang, anda akan menyedari bahawa mengimbangi kos keseluruhan pemerolehan pelanggan dengan ROI adalah penting. Untuk berbuat demikian, anda perlu mengetahui kos pemerolehan pelanggan (CAC) anda. Cara Mengira Kos Perolehan Pelanggan Untuk mengira CAC, anda hanya perlu membahagikan semua jualan dan