Kebersihan Data: Panduan Pantas Untuk Penggabungan Data

Penggabungan penggabungan adalah fungsi penting untuk operasi perniagaan seperti pemasaran surat terus dan memperoleh satu sumber kebenaran. Walau bagaimanapun, banyak organisasi masih percaya bahawa proses penggabungan hanya terhad kepada teknik dan fungsi Excel yang sangat sedikit untuk memperbaiki keperluan kualiti data yang semakin kompleks. Panduan ini akan membantu pengguna perniagaan dan IT memahami proses penggabungan penggabungan, dan mungkin membuat mereka menyedari mengapa pasukan mereka tidak boleh