Cara Memiliki Transformasi Digital dengan Hubungan Pengaruh

Pelanggan anda menjadi lebih bermaklumat, berkuasa, menuntut, arif, dan sukar difahami. Taktik dan metrik masa lalu tidak lagi sesuai dengan cara orang membuat keputusan dalam dunia digital dan bersambung sekarang. Dengan menerapkan teknologi pemasar dapat mempengaruhi secara mendasar cara jenama melihat perjalanan pelanggan. Sebenarnya, 34% transformasi digital dipimpin oleh CMO berbanding hanya 19% yang dipelopori oleh CTO dan CIO. Bagi pemasar, peralihan ini berlaku sebagai