Marpipe: Mempersenjatai Pemasar Dengan Kepintaran Yang Mereka Perlukan Untuk Menguji Dan Mencari Kreatif Iklan Yang Menang

Selama bertahun-tahun, pemasar dan pengiklan telah bergantung pada data penyasaran khalayak untuk mengetahui di mana dan di hadapan siapa untuk menyiarkan kreatif iklan mereka. Tetapi peralihan baru-baru ini daripada amalan perlombongan data invasif — hasil daripada peraturan privasi baharu dan perlu yang dilaksanakan oleh GDPR, CCPA dan iOS14 Apple — telah menyebabkan pasukan pemasaran bergelut. Memandangkan semakin ramai pengguna menarik diri daripada penjejakan, data penyasaran khalayak menjadi semakin kurang dipercayai. Jenama peneraju pasaran