Merapatkan Jurang Iklan Tradisional-Digital

Kebiasaan penggunaan media telah berubah secara mendadak selama lima tahun terakhir, dan kempen iklan berkembang untuk terus berjalan. Hari ini, dolar iklan dialokasikan semula dari saluran luar talian seperti TV, cetak, dan radio ke pembelian iklan digital dan terprogram. Walau bagaimanapun, banyak jenama tidak pasti mengenai pengagihan semula kaedah yang dicuba dan benar untuk rancangan media mereka ke digital. TV dijangka masih menyumbang lebih dari satu pertiga (34.7%) penggunaan media global pada tahun 2017, walaupun pada waktunya