Mengapa Pasukan Pemasaran dan IT Perlu Berkongsi Tanggungjawab Keselamatan Siber

Pandemik meningkatkan keperluan untuk setiap jabatan dalam organisasi untuk memberi lebih perhatian kepada keselamatan siber. Itu masuk akal, bukan? Lebih banyak teknologi yang kami gunakan dalam proses dan kerja seharian kami, lebih mudah terdedah kepada pelanggaran. Tetapi penggunaan amalan keselamatan siber yang lebih baik harus bermula dengan pasukan pemasaran yang berpengalaman. Keselamatan siber biasanya menjadi kebimbangan bagi pemimpin Teknologi Maklumat (IT), Ketua Pegawai Keselamatan Maklumat (CISO) dan Ketua Pegawai Teknologi (CTO)