Akronim XML

XML

XML ialah akronim untuk Extensible Markup Language.

Bahasa penanda yang digunakan untuk mengekod data dalam format yang boleh dibaca oleh manusia dan boleh dibaca oleh mesin.