Akronim USSD

USSD

USSD ialah akronim untuk Data Perkhidmatan Tambahan Tidak Berstruktur.

Protokol komunikasi yang digunakan oleh telefon mudah alih untuk berkomunikasi dengan komputer pengendali rangkaian mudah alih. Dengan USSD, pengguna mudah alih berinteraksi secara langsung dengan membuat pilihan daripada menu. Tidak seperti mesej SMS, mesej USSD mencipta sambungan masa nyata dengan setiap sesi, membolehkan komunikasi dua hala maklumat.