Akronim USP

PPS

USP ialah akronim untuk Unique Selling Proposition.

Strategi pemasaran dibangunkan dan dilaksanakan untuk memaklumkan prospek dan pelanggan tentang pembezaan jenama, produk atau perkhidmatan sendiri daripada pesaingnya. Juga dikenali sebagai titik jualan yang unik, Atau cadangan nilai unik (UVP).