Akronim URI

URI

URI ialah akronim untuk Pengecam Sumber Universal.

Ahli set nama universal dalam ruang nama dan alamat berdaftar yang merujuk kepada protokol atau ruang nama berdaftar. Selalunya digunakan secara bergantian dengan Universal Resource Locator (URL), yang merupakan satu bentuk URI.