Akronim TCPA

TCPA

TCPA ialah akronim untuk Akta Perlindungan Pengguna Telefon.

Peraturan Amerika Syarikat ini telah diluluskan pada tahun 1991 dan mengehadkan penggunaan sistem dailan automatik, mesej suara tiruan atau prarakam, mesej teks SMS dan mesin faks. Ia juga menetapkan beberapa keperluan teknikal untuk mesin faks, pendail automatik dan sistem pemesejan suara—terutamanya dengan peruntukan yang memerlukan pengenalan dan maklumat hubungan entiti yang menggunakan peranti itu untuk terkandung dalam mesej.