Akronim SQL

SQL

SQL ialah akronim untuk Lead Berkelayakan Jualan.

Bakal pelanggan yang telah bergerak melalui saluran jualan - daripada petunjuk yang berkelayakan pemasaran melalui petunjuk yang diterima jualan - kepada kedudukan di mana pasukan jualan kini boleh berusaha untuk menukar mereka menjadi pelanggan yang aktif.

sumber: Gartner

SQL

SQL ialah akronim untuk Bahasa Pertanyaan Berstruktur.

Bahasa yang digunakan dalam pengaturcaraan dan direka bentuk untuk mengurus data yang disimpan dalam sistem pengurusan pangkalan data hubungan, atau untuk pemprosesan strim dalam sistem pengurusan aliran data hubungan. Sintaks dan perpustakaan fungsi yang berkaitan mungkin berbeza antara platform pangkalan data.