Akronim PKS

PKS

SME ialah singkatan kepada Perusahaan Kecil dan Sederhana.

n Kesatuan Eropah, Perusahaan Kecil dan Sederhana ialah organisasi dengan saiz tertentu yang diukur dengan bilangan pekerja. Perniagaan kecil mempunyai kurang daripada 50 pekerja dan perusahaan bersaiz sederhana mempunyai lebih daripada 50 tetapi kurang daripada 250 pekerja. Singkatan SMB digunakan di Amerika Syarikat dan berbeza dalam penjelasan.