Akronim SMB

SMB

SMB ialah singkatan kepada Perniagaan Kecil dan Sederhana.

Perniagaan kecil dan sederhana ialah organisasi dengan saiz tertentu, sama ada bilangan pekerja atau hasil tahunan. Jika diukur dengan kiraan pekerja, perniagaan kecil ialah perniagaan yang mempunyai kurang daripada 100 pekerja dan perusahaan sederhana ialah organisasi yang mempunyai 100 hingga 999 pekerja. Jika diukur secara alternatif dengan hasil tahunan, mereka ialah organisasi yang mempunyai kurang daripada $50 juta hasil tahunan dan saiz sederhana atau organisasi yang memperoleh lebih daripada $50 juta tetapi kurang daripada $1 bilion. Singkatan SME digunakan oleh luar Amerika Syarikat.