Akronim SDP

SDP

SDP ialah akronim untuk Platform Pembangunan Jualan.

Alat yang membantu wakil pembangunan jualan menavigasi prospek dan memimpin proses kelayakan, termasuk keutamaan dan penjadualan aktiviti untuk memaksimumkan kecekapan jualan dan menutup perniagaan dengan lebih cepat.