Akronim RSS

RSS

RSS ialah akronim untuk Syndication Really Simple.

An XML spesifikasi markup untuk pensindiketan dan perkongsian kandungan. memberi pemasar dan penerbit cara untuk menyampaikan dan mensindiketkan kandungan mereka secara automatik. Pelanggan menerima kemas kini automatik apabila kandungan baharu diterbitkan.