Akronim RPA

RPA

RPA ialah akronim untuk Automasi Proses Robotik.

Teknologi automasi proses perniagaan berdasarkan robot perisian metafora atau kecerdasan buatan (AI) dan/atau pekerja digital.