Akronim ROTI

ROTI

ROTI ialah akronim untuk Pulangan Pelaburan Teknologi.

Sama seperti pulangan atas pelaburan (ROI), ini ialah jumlah masa yang diperlukan untuk pelaburan dalam teknologi atau lesen perisian untuk mengembalikan jumlah hasil yang kos untuk dilaksanakan. Contoh: Melabur dalam platform ini mempunyai ROTI selama 7 bulan untuk purata pelanggan. Ia juga boleh diukur dalam peratusan peningkatan hasil yang dicapai lebih