Akronim ROI

ROI

ROI ialah akronim untuk Pulangan atas Pelaburan.

Metrik prestasi yang mengukur keuntungan dan dikira menggunakan formula ROI= (hasil – kos) / kos. ROI boleh membantu anda untuk menentukan sama ada pelaburan berpotensi bernilai kos pendahuluan dan berterusan atau jika pelaburan atau usaha perlu diteruskan atau ditamatkan.