Akronim RFM

RFM

RFM ialah akronim untuk Kebaruan, Kekerapan, Kewangan.

Keterkinian, kekerapan dan nilai kewangan ialah metrik pemasaran yang digunakan untuk menganalisis dan mengenal pasti pelanggan yang paling berharga berdasarkan tingkah laku perbelanjaan mereka. RFM boleh digunakan untuk meramal, mengutamakan dan memacu penglibatan masa hadapan untuk meningkatkan nilai seumur hidup pelanggan (CLV) dengan mempercepatkan dan meningkatkan pembelian. Ia juga boleh digunakan untuk mentakrifkan pelanggan ideal anda atau pelanggan sasaran dengan lebih baik dengan ciri demografi atau firmagrafi yang serupa.