Akronim RDI

RDI

RDI ialah akronim untuk Penunjuk Penghantaran Kediaman.

Penunjuk data yang disediakan oleh perkhidmatan penyeragaman dan pengesahan alamat yang menentukan sama ada alamat itu kediaman atau komersial.