Akronim PPC

PPC

PPC ialah akronim untuk Bayar Setiap Klik.

Model pengiklanan internet yang digunakan untuk memacu trafik langsung. Bayar setiap klik biasanya dikaitkan dengan enjin carian dan rangkaian pengiklanan di mana tempat iklan dibida dalam platform pengurusan iklan. Apabila iklan paparan atau iklan teks diklik, pengiklan membayar yuran kepada rangkaian. Jika ia adalah rangkaian pengiklanan, bayaran biasanya dibahagikan antara rangkaian dan penerbit akhir tempat iklan itu dilihat.