Akronim POS

POS

POS ialah akronim untuk Tempat jualan.

Sistem tempat jualan ialah perkakasan dan perisian yang membolehkan pedagang menambah produk, membuat pengubahsuaian dan mengutip pembayaran. Sistem tempat jualan membolehkan pengumpulan pembayaran digital dalam masa nyata dan mungkin termasuk pembaca kad, pengimbas kod bar, laci tunai dan/atau pencetak resit.