Akronim PII

PII

PII ialah akronim untuk Maklumat Pengenalan Peribadi.

Sebarang maklumat yang berkaitan dengan orang yang boleh dikenal pasti. Syarikat boleh menggunakan data ini untuk mengenal pasti, menghubungi atau mencari orang tunggal, atau untuk mengenal pasti individu dalam konteks. Penyimpanan PII selalunya menambahkan keperluan keselamatan, undang-undang atau pematuhan dalam organisasi kerana ia merupakan titik kebimbangan untuk kebocoran data serta sasaran untuk penggodam.