Akronim PBC

PBC

PBC ialah akronim untuk Keupayaan Perniagaan Berbungkus.

Komponen Platform Pengalaman Digital (DXP) yang bebas dan mampu berkomunikasi antara satu sama lain dengan lancar, ditakrifkan sebagai keupayaan diskret, berorientasikan tugasan dan boleh digunakan secara bebas.