Akronim MRR

MRR

MRR ialah akronim untuk Pendapatan Berulang Setiap Bulan.

Purata hasil berulang bulanan yang diukur bagi setiap pelanggan atau dipuratakan merentas pelanggan. Perkhidmatan berasaskan langganan menggunakan MRR untuk meramalkan pertumbuhan hasil dan hasil.