Akronim MQL

MQL

MQL ialah akronim untuk Pemimpin Berkelayakan Pemasaran.

Bakal pelanggan yang telah sama ada disemak oleh pasukan pemasaran atau dinilai secara sistematik untuk kriteria firmagrafi dan memenuhi kriteria yang diperlukan untuk diberikan kepada wakil dalam pasukan jualan.