Akronim LMS

LMS

LMS ialah akronim untuk Sistem Pengurusan Pembelajaran.

Sistem pengurusan pembelajaran ialah aplikasi untuk pentadbiran, dokumentasi, ujian, pengesanan, pelaporan, automasi, dan penyampaian kursus pendidikan, program latihan, pensijilan dan program pembangunan. Juga dikenali sebagai platform atau aplikasi e-pembelajaran.