Akronim LACSLink

LACSLink

LACSLink ialah akronim untuk Pautan Sistem Penukaran Alamat Boleh Dicari.

Set data selamat alamat ditukar, dan melibatkan penukaran alamat gaya luar bandar kepada alamat gaya bandar. Ia juga menukar alamat sedia ada yang telah dinamakan semula atau dinomborkan semula. LACSLink ialah kaedah automatik untuk mendapatkan alamat baharu untuk majlis perbandaran tempatan yang telah melaksanakan sistem kecemasan 911

sumber: Melissa