Akronim KPI

KPI

KPI ialah akronim untuk Petunjuk Prestasi Utama.

Nilai yang boleh diukur yang menunjukkan keberkesanan syarikat mencapai objektifnya. KPI peringkat tinggi memfokuskan pada prestasi keseluruhan perniagaan, manakala KPI peringkat rendah memfokuskan pada proses dalam jabatan seperti jualan, pemasaran, HR, sokongan dan lain-lain.