Akronim HTTPS

HTTPS

HTTPS ialah akronim untuk Protokol Pemindahan Hiperteks (Selamat).

Sambungan daripada Protokol Pemindahan Hiperteks. Ia digunakan untuk komunikasi selamat melalui rangkaian komputer dan digunakan secara meluas di Internet. Dalam HTTPS, protokol komunikasi disulitkan menggunakan Keselamatan Lapisan Pengangkutan atau, dahulunya, Lapisan Soket Selamat.