Akronim HTML

HTML

HTML ialah akronim untuk Bahasa Penanda Hiperteks.

HTML ialah satu set peraturan yang digunakan pengaturcara untuk membuat halaman web. Ia menerangkan kandungan, struktur, teks, imej dan objek yang digunakan pada halaman web. Hari ini, kebanyakan perisian pembinaan web menjalankan HTML di latar belakang.